НАЈАВА ЗА 25-то ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ЗА МЛАДИНЦИ И МЛАДИНКИ

Poster Mladinsko

Извештај од 25-то државно поединечно првенство за пионери и пионерки

Извештај од 25-то Државно поединечно првенство за пионери и пионерки за сезона 2016/2017 година одржано на 26.03.2017 година во Куманово. Првенството органи-зирано од Пингпонгарската Федерација на Македонија и Пинг-понг клуб „КУМАНОВО“ од Куманово , се одржа во спортската сала при Гимназија „Гоце Делчев“ –Куманово.

Повеќе детали на следниот линк:

ДЕТАЛИ

Пропозиции за 25-то државно првенство за младинци и младинки

На 02.04.2017 год. (недела) во спортската сала на ОУ “Добре Јовановски” во Прилеп ќе се одржи 25-тото државно поединечно првенство за младинци/младинки за сезона 2016/2017 година.

Детали на следниот линк:

ПРИКАЖИ

Распределба по групи за 25-то државно пионерско првенство

На следните линкови може да се погледне распределбата по групи за 25-то државно пионерско првенство:

ПИОНЕРИ

ПИОНЕРКИ

Билтен број. 10 | Сезона 2016/2017

На следниот линк може да се погледне најновиот билтен.

ПРИКАЖИ

 

Пропозиции за 25-то државно пионерско првенство

На 26.03.2017 год. (недела) во спортската сала на ОУ “Гоце Делчев” во Куманово ќе се одржи 25-тото државно поединечно првенство за пионери/пионерки за сезона 2016/2017 година.

Детали на следниот линк:

ПРИКАЖИ

Билтен број. 9 | Сезона 2016/2017

На следниот линк може да се погледне најновиот билтен.

ПРИКАЖИ

П О В И К

За технички организатор за одржување на 25-то Државно поединечно првенство за младинци и младинки за сезона 2016/17 година.

Државното поединечно првенство ќе се одржи во недела на 02.04.2017година. 

Детали на следниот линк:

ДЕТАЛИ

Билтен број. 8 | Сезона 2016/2017

На следниот линк може да се погледне најновиот билтен.

ПРИКАЖИ

П О В И К

Повик за технички организатор за одржување на 25-то Државно поединечно првенство за пионери и пионерки за сезона 2016/17 година.

Детали на следниот линк:

ПРИКАЖИ