Организација

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Горан Тиловски
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Златко Рикалоски
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
КОМЕСАР
Предраг Чоловиќ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ТЕХНИЧКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ
Зоки Таневски
e-mail: zThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

КОМИСИИ

1.Стручна комисија
-Петар Јованоски - претседател
-Мартин Стаменковски
-Мики Трендафиловски
-Никола Вучковиќ
-Филип Младеновски
2.Судиска комисија
-Роберт Михајловски - претседател
-Ангелина Иванова
-Виолета Апостолоска
-Атанас Филиповски
-Ненад Додевски
3.Регистрациона комисија
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Александар Кралев - претседател
-Марјан Матраковски
-Страшко Коцевски
-Рубинчо Ристевски
-Борче Талевски
-Марјанчо Митевски
-Никола Поповски
4.Здравствена комисија
-Петар Митков -претседател
-Александар Нолевски
5.Натпреварувачка комисија
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Сотир Габеловски - претседател
-Јован Ковачовски
-Јорданчо Миневски
6.Техничка поддршка
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Зоки Таневски - претседател
-Филип Младеновски
-Горан Наумовски
7.Комисија за маркетинг и односи со јавност
-Надица Вчкова - претседател
-Зоки Таневски
e-mail: zThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Боби Симеонов
-Ненад Бошев
-Ана Цветковска
-Сотир Габеловски
8.Дисциплинска комисија
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-Кирил Тасевски - претседател
-Билјана Младеновска
-Зоран Димитриевски
9.Комисија за ветерани
-Ристо Темелков
-Марјан Аврамовски
-Мирослав Симиќ
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај