Регистрирани играчи

 Сезона 2023-24 после преоден рок јануари 2024

 

 ПОЛ     ИД број  Име и презиме Клуб  Датум на раѓање 
М   1 Рубинчо Ристески  Прилеп 19.06.1980
М   2 Христијан Јовановски  Пелагонија 17.07.1996
М   3 Алeксандар Марковиќ Вардар 12.08.1967
М   4 Раиф Рустемовски  Младост 96 25.09.2001
М   5 Теодор Кировски   10 60 АС Ѓорче Петров  08.08.1997
М   6 Живко Апостолоски Вардар 24.10.1994
М   7 Филе Матевски Вардар 12.08.1960
М   8 Маријан Павиќ Борец ТИМ 07.12.1960
М   9 Ненад Бошев Вардар 24.04.1964
М   10 Кристијан Станојковски Крива Паланка 29.12.1994
М   11 Александар Рикалоски Младост 96 10.05.2000
М   12 Петар Костовски Младост 96 06.02.1998
М   13 Андреј Лашкоски Младост 96 21.06.1994
М   14 Марио Апостолоски    
М   15 Лука Огненоски Младост 96 21.10.2007
С,М   16 Бранислав Миленковиќ Крива Паланка 01.03.1986
М   17 Бобан Лашкоски Младост 96 12.04.1970
М   18 Иван Танески    
М   19 Наум Наумоски    
Ж   20 Камелија Стојческа Младост 96 04.09.2007
М   21 Филип Јанчески   28.11.2007
М   22 Никола Здравески    
М   23 Давид Богданоски    
М   24 Марко Стојаноски    
М   25 Димитар Мијајлески    
Ж   26 Тамара Глигуроска Младост 96 05.08.2003
М   27 Давид Здравески    
М   28 Давор Матракоски Младост 96 13.06.1994
М   29 Николче Стојановски    
С,М   30 Дејан Оцокољиќ     
М   31 Александар Штаргоски Прилеп 30.03.1986
М   32 Зоран Јованоски  Младост  24.10.1959
М   33 Ѓоко Јочкоски  Младост  12.09.1975
М   34 Никола Вучковиќ Работнички 31.05.1959
М   35 Сашо Стојановски Работнички 15.10.1974
М   36 Васко Манасијески Работнички 22.12.1978
М   37 Христијан Јованов Работнички 12.01.1998
М   38 Горјан Никифоровски Работнички 09.04.1993
М   39 Живко Петрески Работнички 16.01.2006
М   40 Александар Петрески Работнички 23.03.2008
М   41 Дарко Пандевски Работнички 10.02.1995
М   42 Дарко Дуридански Работнички 26.03.1994
М   43 Марко Вучковиќ Работнички 17.03.1997
М   44 Ѓорѓи Томовски Работнички 02.12.1997
М   45 Масимо Гически Работнички 05.04.2012
М   46 Слободан Јанев Работнички 29.07.1954
М   47 Андреј Стојановски 10 60 АС Ѓорче Петров 11.08.2008
М   48 Гоце Димоски    
М   49 Венко Стојанов Радовиш 07.08.1998
М   50 Милчо Чачаров Хепи 05.12.1969
М   51 Саре Сарафилоски Радовиш 26.06.1980
М   52 Марјан Крстев Радовиш 02.07.1964
М   53 Љупчо Попов    
М   54 Слободан Грковски Телеком НЕЦ 21.04.1960
М   55 Мирослав Симиќ Телеком НЕЦ 12.03.1967
М   57 Ристо Темелков Вардар 21.07.1960
М   58 Роберт Михајловски Телеком НЕЦ 2 05.02.1971
М   59 Ване Барбареев   01.09.1973
М   60 Кирил Барбареев    
М   61 Филип Кангалов    
М   62 Игор Саздов Берово 04.11.1996
М   63 Дамјан Бигорски    
М   64 Трајче Барбареев    
Ж   65 Борјана Динушева    
Ж   66 Ана Ѓорѓиева    
Ж   67 Бојана Кангалова    
Ж   68 Вероника Барбареева    
М   69 Сашко Богатинов Шампион ФА 12.09.1975
М   70 Филип Младеновски Шампион ФА 12.11.1984
М   71 Александар Кралев Шампион ФА 04.04.1982
М   72 Дамјан Стојчев Младост  27.09.2001
М   73 Лука Стојчев Младост  29.06.2007
М   74 Зоран Димитријевски Шампион ФА 23.09.1974
Ж   75 Мила Штркова Шампион ФА 18.06.2002
М   76 Иван Богатинов Шампион ФА 23.07.2004
М   77 Вили Ангелов Борец ТИМ 25.01.1966
М   78 Ване Трајковски Борец ТИМ 14.05.1967
М   79 Војо Младеновиќ Борец ТИМ 02.05.1959
М   80 Ангел Симовски Патриоти 17.07.1954
М   81 Деан Тодоров Дебар Маало 25.10.1968
М   82 Војдан Тодоров Дебар Маало 02.08.2004
М   83 Јован Тодоров Дебар Маало 30.10.1963
М   84 Игор Николовски Дебар Маало 23.03.1972
М   85 Боро Варошлија Дебар Маало 23.03.1964
М   86 Милорад Трајков Дебар Маало 01.12.1959
М   88 Зоран Христов Кочани 10.06.1969
М   89 Сашко Тодосиев Кочани 19.04.1970
М   90 Ѓорѓи Христов Кочани 20.04.1971
М   91 Славко Ефремов Кочани 18.02.1969
М   92 Благој Димов Кочани 28.06.1973
М   93 Влатко Паунов Кочани 28.04.1969
М   94 Марјанчо Митевски Кочани 03.09.1968
М   95 Мартин Стаменковски Крива Паланка 2007 29.06.1979
М   96 Филип Koстадиновски  Крива Паланка 2007 14.02.1999
М   97 Игор Koстадиновски  Крива Паланка 2007 22.12.1972
М   98 Игор Јовановски Крива Паланка 2007 16.03.1976
М   99 Петар Митков Крива Паланка 2007 28.01.1989
М   100 Мики Петковски Крива Паланка 2007 24.08.1991
М   101 Симе Стефановски    
М   102 Андреја Станојковски    
М   103 Тоше Гроздановски    
М   104 Томе Ангеловски    
М   105 Благој Бошевски   06.04.1956
М   106 Александар Нолевски Пелагонија 14.08.1975
М   107 Анто Андријаниќ    
М   108 Даниел Главевски Зхоу  Пелагонија 06.08.2004
М   109 Зоран Трајковски   12.06.1964
М   110 Филип Терзиовски Борец ТИМ 25.11.1963
М   111 Љупчо Јордановски    
М   112 Бојан Богдановски Борец ТИМ 02.03.1992
М   113 Баки Тасим Студент 16.02.1969
М   114 Методиј Бужаровски    
М   115 Никола Поповски   04.12.1941
М   116 Робертино Попоски   04.10.1964
М   117 Емил Поповски Струга 28.05.1971
М   118 Перо Дејкоски   05.07.1972
М   119 Енѓелуш Бајрами   25.06.1962
М   120 Гоце Тошески 10 60 АС Ѓорче Петров 16.10.1973
М   121 Пеце Јованоски Студент 20.04.1955
М   122 Мартин Калески Прилеп 10.11.1972
М   123 Методија Иваноски   16.08.1970
М   124 Миле Митрески   18.05.1965
С,М   125 Милош Миленкович Телеком НЕЦ 2 03.03.1990
М   126 Димитрие Жоговски Телеком НЕЦ 2 21.11.1969
М   127 Сашо Љамов   03.02.1968
М   128 Горан Тиловски Телеком НЕЦ 2 14.06.1974
М   129 Ненад Тиловски Телеком НЕЦ 2 15.04.2008
М   130 Борис Секулов Астраион 31.05.2006
М   131 Томе Милев Астраион 13.05.2004
М   132 Филип Атанасов    
Ж   133 Ивана Иванова    
Ж   134 Ангела Атанасова    
Ж   135 Верица Преметарова    
Ж   136 Гордана Вангелова   17.11.2004
Ж   137 Александра Томова   02.07.2004
М   138 Славе Југовски Астраион 25.07.2008
М   139 Јован Ковачовски Берово 28.08.1973
Ж   140 Изабела Ковачовска Берово 21.01.2007
М   141 Панче Здравков Берово 06.05.1961
М   142 Горан Кракутовски Берово 14.03.1970
М   143 Љупчо Видински    
М   144 Антонио Аврамски Берово 23.05.2008
М   145 Димитар Муцунски    
М   146 Андреј Петрушев    
М   147 Горан Петрушев    
Ж   148 Сара Чипевска Берово 29.10.2004
Ж   149 Михаела Чипевска Берово 21.11.2005
М   150 Бојан Александровски Берово 04.12.2000
М   151 Дејан Калаџиски   13.12.1971
Ж   152 Евгенија Пармачка Берово 15.01.2005
М   153 Андреј Печински Берово 27.08.2002
М   154 Ангел Гриовски Берово 19.02.1986
М   155 Александар Мирчовски    
М   156 Милан Тасевски    
М   157 Дејвид Костадиновски    
М   158 Леонид Гошев Винспин 16.02.2002
М   159 Даниел Атанасов     
М   160 Петар Мицов     
М   161 Лука Серафимовски  Винспин 06.03.2005
М   162 Антонио Пецов     
М   163 Бојан Јованов     
Ж   164 Билјана Младенова Кавадарци 17.06.1990
Ж   165 Дијана Ристовска    
Ж   166 Добринка Сотирова Кавадарци 04.11.2001
Ж   167 Јована Гркова Кавадарци 31.08.2010
Ж   168 Цветанка Камчевска Кавадарци 17.05.2010
М   169 Александар Стојанов    
М   170 Мартин Гогов    
М   171 Андре Давчев    
М   172 Филип Арсовски Кратово 09.10.1990
М   173 Зоран Тоневски Кратово 24.08.1987
М   174 Игорче Петровски Кратово 08.07.1978
М   175 Дејан Илиевски Кратово 20.07.1978
М   176 Јовица Бадиковски   25.08.1952
М   177 Антонио Крстевски Крива Паланка 27.09.2004
М   178 Александар Јакимовски Крива Паланка 13.03.2008
М   179 Дејвид Пешовски Крива Паланка 27.05.2009
М   180 Јорданчо Миневски Крива Паланка 24.01.1988
Ж   181 Ана Стојановска Крива Паланка 25.06.2003
Ж   182 Сара А.Стојановска Крива Паланка 23.06.2008
Ж   183 Сара С.Стојановска 10 60 АС Ѓорче Петров 11.03.2005
Ж   184 Деспина Ристовска Крива Паланка 28.05.2004
Ж   185 Николина Дојчиновска Крива Паланка 18.12.2010
М   186 Никола Дојчиновски Крива Паланка 18.12.2010
Ж   187 Амелиа Николов Шампион ФА 30.10.1993
М   188 Teодор Волкановски Прилеп 11.04.2003
М   189 Иле Јованоски    
М   190 Нико Доага Младост 16.04.2005
М   191 Сотир Габелоски Крушево 24.08.1993
Ж   192 Васе Богоеска Младост 96 19.02.2005
Ж   193 Фани Јованоска Берово 12.02.2009
Ж   194 Софија Хасану Младост 01.10.2007
Ж   195 Емилија Марковска Младост 30.10.2007
Ж   196 Благица Ристеска   04.07.2001
М   197 Страшко Коцевски Куманово 07.05.1963
М   198 Сашо Димковски Куманово 27.12.1968
М   199 Давор Стојановски Куманово 15.07.1970
М   200 Игор Маневски Куманово 10.02.1973
М   201 Слободан Јаневски Куманово 12.02.1985
М   202 Стефан Станковски Куманово 12.04.2006
М   203 Андреј Васевски Куманово 26.06.2006
М   204 Ведран Рангелов Куманово 18.02.2008
М   205 Гого Нешковски   03.08.2009
М   206 Лука Дворник Рисови 08.02.2007
М   207 Мемет Сулејмани   19.06.2009
Ж   208 Марија Стојановска   26.08.2009
М   209 Никола Ѓурчевски   11.11.2008
М   210 Филип Милковски   13.01.2009
М   211 Давид Иванов Телеком НЕЦ 2 25.06.2008
Ж   212 Ива Саздовска   12.10.2006
М   213 Сашо Смолиќ Рисови 20.01.1980
Ж   214 Матеја Смолиќ Рисови 15.07.2010
М   215 Милан Петрески 10 60 АС Ѓорче Петров 02.11.1959
М   216 Милан Додевски   25.04.2003
Ж   217 Јелена Јокиќ Рисови 10.12.1999
Ж   218 Ана Марија Димитрова Рисови 19.10.2000
Ж   219 Ива Димитриевска Рисови 27.09.2001
Ж   220 Бојана Михајловска Рисови 15.04.2002
М   221 Стефчо Ристовски Саса 06.05.1969
М   222 Бобан Спасевски Саса 25.08.1979
М   223 Гоце Стојановски Саса 08.10.1978
М   224 Иван Крстевски Саса 17.11.1984
М   225 Перо Веселиновски Саса 30.01.1959
М   226 Тодор Барабановски    
М   227 Бранко Илишев    
М   228 Иван Изов    
М   229 Делистан Мустафов    
М   230 Кенан Асанов    
М   231 Танер Мамишев    
Ж   232 Ивана Ѓеорѓиева    
Ж   233 Елена Ѓеорѓиева    
Ж   234 Марија Бабулова    
Ж   235 Ивана Маркова    
М   236 Драган Шкоф Студент 25.02.1956
М   237 Александар Арсов Студент 21.07.1975
М   238 Горазд Ристовски Студент 22.11.1969
М   239 Марјан Аврамовски   26.10.1965
М   240 Часлав Илиев Студент 02.10.1985
М   241 Илми Насуф   11.12.1986
М   242 Енрико Бељур   23.07.2001
М   243 Мартин Мустафа    
М   244 Даниел Идриз Студент 15.12.1984
М   245 Матеја Франовски    
М   246 Стефан Симеонов    
М   247 Борјан Цветковски    
М   248 Златко Крстевски Хепи 10.03.1963
М   249 Игор Тодосиев Хепи 01.01.1975
М   250 Љупчо Стаменков   02.06.1950
М   251 Костадинчо Атанасов Хепи 25.10.1959
М   252 Тоше Стојановски   22.05.1988
М   253 Борче Талевски Пелистер 28.03.1983
М   254 Кирил Тасевски    
М   255 Тоде Ристов Пелистер 15.01.1981
М   256 Кристијан Петковиќ    
М   257 Горан Колевски Пелистер 17.09.1983
М   258 Менде Јовановски Пелистер 17.05.1996
М   259 Николче Видоевски Пелистер 02.07.1986
М   260 Лука Тодоровски Пелистер 27.04.2006
М   261 Антонио Вељановски Пелагонија 14.11.2005
М   262 Марко Лозановски   21.10.2006
М   263 Фадил Мемиќ Патриоти 15.09.1967
М   264 Тони Андревски    
М   265 Амар Балтиќ   01.10.2003
М   266      
М   267 Алтај Дурмиш  10 60 АС Ѓорче Петров 05.01.1990
М   268 Јохан Идриз    
М   269 Рамондо Јашар    22.11.1999
Ж   270 Орнела Салимовска    
М   271 Елез Бајрам    
М   272 Касум Бекир    
М   273 Шабан Зумберов   11.08.1992
М   274 Шевкет Зијади    
М   275 Џасмир Фејзула    
М   276 Судахан Умер   11.06.1980
М   277 Иво Мартиноски  Студент  26.04.2002
М   278 Славчо Спасеноски  Студент 10.06.1993
М   279 Стрезо Јованоски  Студент  16.08.1979
М   280 Доријан Трајкоски    
М   281 Иринеј Трајкоски    
М   282 Александар Ацевски    
М   283 Сеад Балтиќ    
М   284 Ѓорѓиј Секулоски Студент 08.11.2007
М   285 Петар Костоски    
М   286 Умут Алиев    
М   287 Давид Јоноски Младост 96 11.01.2010
М   288 Ангел Алексоски    
М   289 Кристијан Киров    
Ж   290 Марија Котеска    
М   291 Кирил Мукаетов Кавадарци 08.08.2008
М   292 Иван Милков Кавадарци 08.08.2008
М   293 Димитар Баџаков    
М   294 Панче Арсов Хепи 27.11.1973
М   295 Зоран Нешкевски   21.12.1974
М   296 Мартин Нешкоски    
Ж   297 Мила Саздовска    25.04.2007
М   298 Павле Милошевски   20.08.2007
М   299 Филип Ангела Пелагонија 09.03.2007
М   300 Јован Станковски   27.05.2007
М   301 Оран Искендер    
М   302 Рикардо Бељур    
М   303 Сафет Ќамил    
М   304 Сефо Мурат    
М   305 Давид Давитковски Крива Паланка 21.07.2009
М   306 Аднан Сулејман    
М   307 Милаим Мустафа    
М   308 Исеин Латиг    
М   309 Џеват Селимовски    
М   310 Вецко Соколовски Крушево 23.05.2003
М   311 Дарио Веселиновски    
М   312 Давид Ангеловски    
М   313 Ерик Арсов    
М   314 Гоце Ивановски    
М   315 Христијан Стојковски    
М   316 Лука Стојановски    
М   317 Лука Величковски    
М   318 Михаил Милковски    
Ж   319 Мимоза Стојковска    
Ж   320 Симона Ангеловска    
М   321 Тоше Анастасовски    
М   322 Виктор Ѓорѓиевски    
М   323 Димитар Арсов Хепи 19.07.1977
Ж   324 Ина Николовска    
М   325 Павел Јосимовски    
М   326 Јован Јосимовски    
Ж   327 Јована Стаменковска Крива Паланка 2007 12.07.2013
М   328 Лука Стаменковски Крива Паланка 2007 26.01.2012
Ж   329 Ева Јакимовска    
М   330 Јован Коминивски Пелистер 28.01.2000
М   331 Даниел Ѓокановски Пелистер 29.09.1995
Ж   332 Ангела Алексовска    
М   333 Михаел Станковски    
М   334 Никола Марковски Студент 26.08.1989
С.М   335 Стефан Костадиновиќ   24.10.1992
М   336 Ивица Кондев    
Ж   337 Моника Стајковска Берово 26.03.2010
М   338 Кристијан Џалевски    
Ж   339 Сара Ризовска Берово 15.03.2010
М   340 Александар Перовски    
М   341 Илија Ризовски    
М   342 Ристе Боболински Берово 24.09.1985
М   343 Александар Гапковски Студент 26.04.2005
М   344 Георгиј Стојаноски Студент 23.02.2009
М   345 Михаил Стојаноски Студент 20.08.2006
М   346 Јаков Стојаноски Студент 04.07.2011
М   347 Кристијан Каламадевски Берово 21.10.2010
М   348 Александар Демјански    
Ж   349 Благица Печинска Берово 01.12.2011
М   350 Бојан Мустачки    
М   351 Александар Печински    
М   352 Атанас Вуксанов    
Ж   353 Леонарда Ковачовска   02.07.1999
М   354 Андреј Самарџиски    
М   355 Леонид Гидалов Рисови 02.03.2011
Ж   356 Лена Гидалова Рисови 02.03.2011
М   357 Кристијан Јаковчевски Студент 27.02.2007
М   358 Димитар Петровски Пелагонија  
М   359 Томи Јованов Студент 07.05.2002
Ж   360 Сара Зафировска Студент 23.12.2003
М   361 Петар Јуришиќ Дебар Маало 03.09.2008
М   362 Матеј Мајсторски Студент 16.11.2004
М   363 Влатко Гурев Кавадарци 04.11.2006
М   364 Петар Мукаетов Кавадарци 19.09.2008
М   365 Ѓорѓе Бораниев Радовиш 10.04.1980
Ж   366 Катарина Лаура Михајлов Телеком НЕЦ 2 30.10.2003
М   367 Ненад Диниќ Борец ТИМ 04.01.1978
М   368 Филип Алавантијоски    
М   369 Петар Кочомилески   24.10.2003
М   370 Трајче Икономов Борец ТИМ 01.03.2001
М   371 Марио Доневски Студент 07.07.1994
М   372 Благој Богатинов Шампион ФА 03.10.2010
Ж   373 Анета Станковска    
М   374 Кристијан Бирдевски    
М   375 Давид Бирдевски    
М   376 Горан Дишковски    
М   377 Ален Балтиќ Патриоти 30.04.1997
М   378 Атанас Ципушев Радовиш 25.04.2009
Ж   379 Катерина Даова Радовиш 02.01.2000
М   380 Дарко Мирчевски Борец ТИМ 13.02.1995
М   381 Бени Џеладин    
М   382 Исеин Латив    
М   383 Андреј Анџиев    
М   384 Трајче Маркоски Младост 96 11.11.2011
М   385 Глигор Доневски Куманово 20.11.2007
М   386 Борис Христов   28.11.1999
М   387 Кристијан Митевски   11.04.2000
М   388 Алекс Андов   25.01.2005
М   389 Рамадан Алим    
М   390 Амир Ибраими    
М   391 Роберт Стаменковски Крива Паланка  16.07.1992
М   392 Марко Ложаноски   25.02.2003
М   393 Даниел Маркоски   03.11.1998
М   394 Трајан Ѓурчиноски   17.07.2001
М   395 Давор Поповски   18.10.2005
М   396 Кан Груби   19.03.2007
М   397 Иван Атанасов Астраион 02.05.1976
Ж   398 Верица Целески Астраион 23.11.1988
Ж   399 Ани Андреева   02.02.1987
М   400 Добри Думевски    
М   401 Иван Момировски Дебар Маало 26.10.2004
М   402 Ефстатиос Стаматиоу Дебар Маало 24.09.2004
М   403 Никола Арсовски Дебар Маало 17.05.2004
М   404 Љупчо Треновски Берово 06.05.2009
М   405 Илија Пашовски   23.03.1982
М   406 Александар Стојанов Студент 29.09.1980
Ж   407 Сара Јанева    
М   408 Бранимир Кубелка    
М   409 Усеин Елезовиќ    
М   410 Христијан Михајлоски    
М   411 Коста Нане    
Ж   412 Љубица Смилеска Крушево 20.06.2012
М   413 Ненад Матевски    
М   414 Никола Ципушев Радовиш 10.12.1980
М   415 Томе Петков Пелагонија 14.09.1951
М   416 Илче Јовановски Пелагонија 03.08.1993
М   417 Александар Петковски Пелагонија 14.03.1982
Ж   418 Ана Смолиќ Рисови 11.01.2013
Ж   419 Калина Георгиевска Рисови 10.01.2012
М   420 Кристијан Митев Пелагонија 19.07.2012
М   421 Филип Здравковски Рисови 21.04.1992
Ж   422 Теодора Наумоска    
М   423 Марко Сирачевски   02.10.2012
Ж   424 Дина Кучевиќ Колевска Берово 16.05.2010
М   425 Давид Треновски   25.02.2013
Ж   426 Сара Бугариновска   02.11.2010
Ж   427 Мила Гулеска   23.01.2011
М   428 Михаил Стојанов Борец ТИМ 25.11.2014
М   429 Андреј Величков Борец ТИМ 28.05.2013
Ж   430 Марија Величкова Борец ТИМ 26.09.2014
М   431 Андреј Апостолов Борец ТИМ 10.11.2011
М   432 Виктор Глушков Борец ТИМ 05.03.2014
М   433 Мартин Ристески Младост 96 14.02.2011
М   434 Леон Апостолов Борец ТИМ 05.09.2015
М   435 Матеј Стојанов Борец ТИМ 16.12.2012
М   436 Лука Стојанов Борец ТИМ 26.10.2009
М   437 Петар Ципушев    14.12.2009
М   438 Теодор Евтимов   26.08.2009
М   439 Леонид Геговски   14.11.2011
М   440 Андреј Бејковски Пелагонија 10.06.2012
М   441 Кристијан Марковски Пелагонија 06.12.2012
М   442 Илија Петровски Пелагонија 23.10.2012
М   443 Јаков Кузмановски Куманово 24.02.2009
Ж   444 Надица Вчкова Шампион ФА 06.07.1984
Ж   445 Кескинова Ангелка Шампион ФА 06.08.1984
Ж   446 Ташковска Магдалена  Студент 08.07.1994
М   447 Максим Шишовски Дебар Маало 18.04.2012
М   448 Вања Спасиќ Дебар Маало 21.10.2008
М   449 Бојан Милески     
С,Ж   450 Катарина Гвозденовиќ   02.01.2005
М   451 Сашко Мартиновски Патриоти 01.10.1959
М   452 Ристе Чејков Борец ТИМ 21.01.1969
М   453 Горан Андовски Борец ТИМ 28.07.1968
М   454 Виктор Пешов Борец ТИМ 30.11.2005
М   455 Драган Кочовски Борец ТИМ 15.12.1959
М   456 Илија Пешов Борец ТИМ 22.08.1969
М   457 Трајче Унчев Борец ТИМ 03.06.1956
М   458 Антонио Стомнароски Младост 96 28.05.1993
М   459 Димитар Алексов   20.02.2008
М   460 Иван Ѓорѓиев   16.04.2008
М   461 Трајче Тодоров   17.09.2008
М   462 Владко Јордановски Студент 16.11.1990
Ж   463 Елизабета Златева    
М   464 Томи Шундовски     
С,М   465 Соколовиќ Страхиња   14.06.2001
М   466 Андреас Салих    
М   467 Рамиз Сулеман    
М   468 Ѓулбин Бајрами    
М   469 Зеко Дурмиш    
Ж   470 Изабела Софиа Руменовска Флеминг  Берово 26.06.2010
Ж   471 Ефимија Ременска Берово 21.02.2010
М   472 Јован Пармачки Берово 21.01.2014
С,М   473 Мирослав Чолаковиќ Берово 07.09.1991
М   474 Тоде Спировски   17.04.1959
С,Ж   475 Мирјана Чолаковиќ   11.02.1990
С,М   477 Ивор Катиќ   19.08.1996
С,М   478 Лука Николов  Крива Паланка 24.8.2004
Ж   479 Андреа Настевска Пелистер 26.09.2002
 М     484 Христијан Мазаров   23.04.2005 
Ж   485 Бојана Ѓузелова Берово 19.08.2008 
   М   486 Петар Димитковски   11.07.2008 
Ж   487 Сара Чабуковска Берово 19.08.2008 
   М   488 Сашко Костовски   30.10.1976 
   М   489 Бојан Ќурчиски   28.01.2006
   М   490 Андреј Вуксанов    02.02.2005 
   М   491 Драги Станбулиски    04.06.1965
Ж   492 Алексија Китански Берово 15.10.2011 
   М   493 Петар Кратевски    27.10.2004
   Ж   494 Викторија Сасанска   17.04.2008 
   М   495 Димаитaр Сасански   19.02.2013 
   М   496 Душан Каликов    01.12.2011
   М   497 Матеј Стаменковски   11.02.2008 
М   499 Дарко Китановски Пелагонија 30.05.2009
М   500 Марко Китановски Пелагонија 16.08.2006
М   501 Стефан Белџигеровски Пелагонија 18.02.2009
М   502 Кирил Филипов   19.01.1955
М   503 Стефан Јанчев Борец ТИМ 09.10.2009
М   504 Велимир Црвенов Борец ТИМ 14.04.1976
Ж   505 Михаела Ангелова Борец ТИМ 27.07.2018
Ж   506 Теодора Јовчевска Борец ТИМ 07.06.2009
М   507 Илија Депинов Борец ТИМ 09.10.2002
М   508 Кристијан Василевски Борец ТИМ 13.09.2002
М   509 Михаил Стојковски 10 60 АС Ѓорче Петров 23.11.2004
М   510 Горан Кировски 10 60 АС Ѓорче Петров 16.11.1967
М   511 Дарко Крстаноски 10 60 АС Ѓорче Петров 05.04.1987
М   512 Живорад Стојановски 10 60 АС Ѓорче Петров 28.01.1988
Ж   513 Цветанка Стојчевска   16.01.2013
Ж   514 Верица Јанкуловска Крушево 16.02.2011
Ж   515 Елена Марковска Младост 19.05.2012
М   516 Лазар Мицев   02.10.1976
С,М   517 Николаос Граменос Астраион 13.10.1975
М   518 Мијалчо Митровски   01.07.1968
М   519 Александар Чадамовски Прилеп 30.03.1986
М   520 Сашо Јаковлески   10.05.1986
М   521 Бојан Безерковски Прилеп 14.09.1982
М   522 Звонко Тодороски Прилеп 24.10.1973
М   523 Бранимир Димков Прилеп 04.04.1986
М   524 Иван Божиновски Работнички 05.03.1984
С,Ж   525 Дамла Акифова Хасанова   18.12.2004
С,М   526 Илија Мајсторовиќ   11.04.1994
М   527 Славе Чаев Радовиш 08.01.2013
М   528 Василиј Ѓоргиев Радовиш 14.01.2016
С,М   529 Ѓорѓе Борчиќ Младост 96 01.12.1987
С,Ж   530 Олга Павловиќ Крива Паланка 17.01.1991
С,М   531 Вук Видојевич    
М   532 Андреј Петров Кратово 08.06.2001
М   533 Дарис Мемиќ Патриоти 10.05.2014
М   534 Митхат Мемиќ Патриоти 20.10.1984
М   535 Енес Тахировиќ   04.09.1998
М   536 Дамјан Петровиќ Дебар Маало 21.02.2010
М   537 Марио Митевски   27.08.2004
М   538 Јаков Јакимовски Куманово 16.08.2009
M   539 Зоран Леов    
М   540 Горан Богатинов Борец ТИМ 29.01.1984
М   541 Горан Кимов Борец ТИМ 24.09.1983
М   542 Дарко Баланчевски Борец ТИМ 03.11.2022
М   543 Александар Кимов Борец ТИМ 30.01.2008
М   544 Благојче Коневски Борец ТИМ 06.04.2006
М   545 Христијан Илиев Борец ТИМ 23.09.2004
Ж   546 Ивона Арнаутовска Берово 18.07.2016
М   547 Григори Боболински  Берово 30.06.2015
М   548 Матеј Боболински Берово 29.11.2013
М   549 Петар Поповски       Берово 29.03.2014
М   550 Марко Цикарски Берово 24.04.2014
Ж   551 Андреа Арнаутовска Берово 05.11.2011
Ж   552 Леона Николич   15.07.2014
М   553 Леон Николич   15.07.2014
М   554 Јована Трајановска  Берово 15.06.2015
М   555 Марко Белчовски   07.03.2014
Ж   556 Михаела Аврамска   Берово 30.11.2013
М   557 Дамјан Тасевски Берово 13.09.2011
Ж   558 Бојана Јовевска Берово 17.04.2013
Ж   559 Марија Радинска Берово 06.12.2012
М   560 Димитар Парасков Берово 24.12.2012
Ж   561 Изабела Ралповска Берово 27.11.2012
М   562 Филип Ќурчивски Берово 15.08.2012
Ж   563 Константина Пеовска   24.10.2012
Ж   564 Ева Преметарска Берово 02.04.2012
Ж   565 Анџелина Беџовска Берово 25.07.2012
М   566 Филип Цековски Берово 13.02.2014
Ж   567 Михаил Цековски Берово 27.03.2012
Ж   568 Јована Зифовска Берово 20.01.2010
Ж   569 Евгенија Сирачевска Берово 12.02.2009
М   570 Марио Мирчовски Берово 31.01.2009
    571     26.06.2010
Ж   572 Катина Кратевска Берово 01.09.2008
М   573 Јован Јовевски Берово 29.12.2007
М   574 Асад Аводвиќ  Патриоти 08.10.2001
М   575 Елдин Шатара  Патриоти 02.02.2010
М   576 Фахир Лековиќ   Патриоти 22.03.2003
М   577 Хидајет Мемиќ  Патриоти 16.04.2006
М   578 Љупчо Попов  Патриоти 16.06.1964
Ж   579 Наталија Бочваровска  Пелистер 13.02.2010
Ж   580 Илина Шобевска  Пелистер 26.07.2012
Ж   581 Дона Ангелевска  Пелистер 04.02.2012
М   582 Дамјан Масалковски  Пелистер 14.03.2013
М   583 Павел Калевски  Пелистер 06.12.2013
М   584 Лука Брсаковски  Пелистер 27.10.2010
М   585 Томи Јаневски Пелагонија 23.01.1975
Ж   586 Натали Бејковска Пелагонија 05.08.2014
Ж   587 Јована Беделовска Пелагонија 10.09.2009
Ж   588 Калина Митева Пелагонија 24.11.2015
Ж   589 Елена Белџигеровска Пелагонија 16.06.2013
Ж   590 Ива Трајковски Пелагонија 08.08.2013
С,М   591 Ѓорѓе Петровиќ Крива Паланка 29.04.2004
М   592 Дарин Инадевски Рисови 28.09.2011
Ж   593 Арра Саити Рисови 21.07.2017
М   594 Томи Петковски Рисови 04.12.2015
Ж,С   595 Шега Хасани Младост 96 15.10.2005
М   596 Борис Младеновски Шампион ФА  
М   597 Максим Кралев Шампион ФА  
Ж   598 Дора Кралева Шампион ФА 11.11.2014
Ж   599 Сарах Николова Шампион ФА 14.12.2016
М   600 Александар Марковски Крушево 03.06.2010
Ж   601 Елена Бојчиновска Крушево 11.10.2013
Ж   602 Матеа Трајковска Крушево 17.01.2014
Ж   603 Викторија Паскоска Крушево 14.07.2009
М   604 Елез Бајрам     
М   605 Шефкет Зејадин    
М   606 Бобан Јаневски Студент 01.11.1973
Ж   607 Теа Целески Астраион 21.12.2011
М   608 Мартин Велков Астраион 12.03.2014
Ж   609 Надица Велкова Астраион 04.07.2015
М   610 Михаил Данчев Астраион 03.01.2014
Ж   611 Никита Ѓорѓиевски Астраион 23.10.2012
M   612 Огнен Илиески Младост 96 11.03.2011
М   613 Јован Аврамоски Младост 96 14.11.2009
M   614 Филип Музоски Пелистер 27.04.2014
М   615 Дарко Музоски Пелистер 07.05.2010
М   616 Виктор Јанчески Пелистер 10.10.2011
М   617 Благој Ѓорчески Крушево 28.11.2013
М   618 Димитар Богоески Крушево 11.02.2013
M   619 Петар Ристески Младост 96 08.05.2008
Ж   620 Ана Крстевска  10 60 АС Ѓорче Петров 17.12.2012
М   621 Сашко Крстевски  10 60 АС Ѓорче Петров 05.11.1980
Ж   622 Лана Стојановска  10 60 АС Ѓорче Петров 26.03.2019
М   623 Лука Стојановски  10 60 АС Ѓорче Петров 21.04.2018
М   624 Кристијан Ивановски 10 60 АС Ѓорче Петров 14.07.2004
М   625 Андреј Насковски Куманово 14.12.2010
Ж   626 Ангелина Иванова Младост 96 22.06.1991
М   627 Стојанче Миров Борец ТИМ 10.10.2002
М   628 Дејан Јаневски Саса 13.05.1981
М   629 Никола Дојчиновски Пелистер 17.05.1995
М   630 Звонко Милески Пелистер 01.09.1966
М   631 Александар Циндриќ Пелистер 20.04.1991
Ж   632 Јулија Весковска 10 60 АС Ѓорче Петров 17.07.1983
М   633 Кристијан Бојмалиев Пелистер 09.10.1995
С,М   634 Георги Стојанов Пелагонија 14.07.2006
С,М   635 Фатих Карабаџаку Младост 96 03.05.2003
М   636 Стефан Арсов Рисови 17.08.2015
М   637 Оливер Донев Телеком Нец 21.07.1965
М   638 Богдан Ангеловски Рисови 26.08.2015
М   639 Агон Саити Рисови 03.03.1976
М   640 Јон Оломани Рисови 09.11.1994
М   641 Олександар Тумачов Крива Паланка 24.07.2008
М   642 Риза Латифов Астраион 25.12.2003
Ж   643 Катарина Николиќ Шампион ФА 25.02.1979
М   644 Жарко Мирчевски Борец ТИМ 25.09.1998
Ж   645 Елена Ѓоргиева Астраион 24.05.2006
М   646 Дејан Иванов Кратово 16.08.1975
Ж   647 Ангела Витанова Астраион 30.10.2006
М   1001 Антун Јурковиќ   12.05.1977
М   648 Аце Јовановски Борец ТИМ 26.07.2009
М   649 Лефче Картинов Борец ТИМ 28.03.2011
Ж   650 Јована Ангелова Борец ТИМ 29.09.2021
М   651 Давуд Мемиќ Патриоти 09.02.2011
М   652 Иле Тодоровски Патриоти 08.03.1984
Ж   653 Жаклина Оцевска  Патриоти 08.04.1971
М   654 Кире Тодоровски Патриоти 06.03.2013
М   655 Стефан Тодоровски Патриоти 03.03.2011
М   656 Марко Макаријоски Пелагонија 04.07.2015
М   657 Давид Илоски Пелагонија 21.12.2010
M   658 Влатко Михајлов Крива Паланка 2007 09.06.1977
М   659 Јаков Смолиќ Рисови 14.05.2014
Ж   660 Калина Вучковиќ Работнички 16.12.2017
M   661 Војдан Томовски Работнички 08.03.2012
M   662 Борјан Томовски Работнички 26.03.2015
Ж   663 Јана Спасиќ Работнички 11.07.2012
Ж   664 Дуња Никифоровски Работнички 06.07.2013
М 665 Лука Ивановски Рисови 21.12.2010
Пинг-Понг Федерација на Македонија © 2018 . All Rights Reserved. веб дизајн & хостинг www.Acvilla.eu.mk

Пребарај